Produkt dnia
Poorboy's World Quick Wax Plus ( QW+ ) 473 ml
Poorboy's World Quick Wax Plus ( QW+ ) 473 ml

79,00 zł

64,23 zł

Producenci:
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma T&O Partners z siedzibą 
w Warszawie, ul. Poznańska 74, 05-850 Warszawa, NIP: 522-266-23-59

Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:
- założenia konta i rejestracji Użytkowników
- realizacji zamówień 
- obsługi posprzedażowej (zwroty, reklamacje)
- udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
- wystawiania faktur
- przesyłania newslettera do zarejestrowanych subskrybentów
- realizacji akcji marketingowych pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres info@detailingshop.pl lub telefonując pod numer + 48 22 6380883

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne, zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w związku z subskrypcją newslettera lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez osobę trzecią. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Sklep lub podmiot współpracujący ze Sklepem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator będzie przekazywał Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy zamówionych Produktów wyłącznie współpracującym z nim firmom kurierskim, a także podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych 
w dowolnym momencie np. wysyłając e-mail na adres: info@detailingshop.pllub w sposób analogiczny do sposobu, w jaki udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności elektronicznych, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Sklepem i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywania go do potrzeb Klienta.

Subskrypcja newslettera
Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi newsletter, co może nastąpić w każdym czasie.

W przypadku chęci subskrybowania newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie 
w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.

Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny zrezygnować z dalszej subskrypcji logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.
Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w spółce Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym będą one udostępnione.

System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Sklep). Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony sklepu.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbieramy w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny,
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.

Klient może skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze Sklepu. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
- przeglądarce Chrome
- przeglądarce Firefox
- przeglądarce Internet Explorer
- przeglądarce Opera
- przeglądarce Safari

Prawo do dostępu, modyfikacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych

Każdemu Klientowi przekazującemu dane osobowe, Administrator gwarantuje prawo dostępu, modyfikacji, przenoszenia i usuwania tych danych, a także ograniczania przetwarzania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Klient, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres info@detailingshop.pl
W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zmiana polityki prywatności Sklepu
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Sklepu. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany polityki prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.
Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w związku 
z korzystaniem ze Sklepu można się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: info@detailingshop.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl